fbpx

21 กันยายน วันสันติภาพโลก

21 sep

Leather Leaf ร่วมฉลองวันสันติภาพโลก วันที่ต้องการให้คนทั่วโลกตระหนักถึงการงดใช้ความรุนแรง ทั้งต่อมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม

พร้อมลำลึก 6 ข้อหลักการสำคัญ

  1. เคารพต่อชีวิตและศักดิ์ศรีของแต่ละบุคคล โดยไม่ลำเอียงแบ่งชนชั้นวรรณะ
  2. ไม่ใช้ความรุนแรงในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะต่อเยาวชน
  3. ร่วมสร้างสังคมแบ่งปันอย่างมีน้ำใจ เพื่อลดการแบ่งแยก การกดขี่ทางการเมือง และเศรษฐกิจ
  4. เคารพเสรีภาพในการแสดงออก และยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรม
  5. ดำเนินชีวิตอย่างรับผิดชอบ และเคารพต่อทุกชีวิตในโลก เพื่อรักษาสมดุลของธรรมชาติ
  6. สร้างความสมานฉันท์ เคารพต่อหลักการประชาธิปไตย ให้โอกาสทุกฝ่ายมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมกัน โดยเฉพาะผู้หญิง

Recovering better for an equitable and sustainable world

สินค้า เข็มขัด หนังแท้ นูบัค คุ้มราคา! 🚚ส่งฟรีถึงบ้าน🏠 รับประกัน 6 เดือน #เข็มขัดหนังแท้ #เข็มขัดหนังแท้ผู้ชาย #เข็มขัดวินเทจ #เข็มขัดวินเทจผู้ชาย #เข็มขัดผู้ชาย #เข็มขัดหนังแท้ผู้ชายวินเทจ #เข็มขัดหนังวัว #nubuckleather #nubuckbag #nubuckbelt #nubuckbeltmens #เข็มขัดหนังวัว #nubuckleather #nubuckbag #nubuckbelt #nubuckbeltmens #กระเป่าหนัง #กระเป๋าหนังแท้วินเทจ #กระเป๋าตังผู้ชาย #กระเป๋าหนังแบรนด์ไทย #กระเป๋าหนังนูบัค #กระเป๋าหนังวัวแท้ #กระเป๋าหนังวัว #nubuckwallet

Leave a Reply

%d bloggers like this: